Уникален номер в регистър на АОП: 01272-2018-0002

Решение за откриване на процедура.../изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г.
Обявление за поръчка.../изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г.
Документация за участие.../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 1 .../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 2 ЕЕДОП – espd .../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 3 .../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 4 .../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 5.../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 6.../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 7.../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 8.../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Образец 9.../изтегли/ - публикувано на 30.05.2018 г.
Справка за осреднени цени на едро с ДДС на хранителни продукти първо и екстра качество за страната към 29.05.2018 г. относно „Доставка на хранителни стоки за нуждите на детски градини и детски ясли на територията на район Слатина” по ЗОП .../изтегли/ - публикувано на 01.06.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.../изтегли/ - изпратено на 12.06.2018 г., публикувано на 15.06.2018 г.
Изменена Документация за участие, във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.../изтегли/ - публикувано на 15.06.2018 г.
Изменен Образец 3, във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.../изтегли/ - публикувано на 15.06.2018 г.
Изменен Образец 7, във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.../изтегли/ - публикувано на 15.06.2018 г.
Изменен Образец 8, във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.../изтегли/ - публикувано на 15.06.2018 г.
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти в откритата процедура до 16.07.2018 г, 17 часа.../изтегли/ - публикувано на 15.06.2018 г.

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2018-0001

Решение за откриване на процедура – изпратено на 13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г.
Обявление за поръчка - изпратено на 13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г.
Документация за участие - публикувано на 16.04.2018 г.
Техническа спецификация - публикувано на 16.04.2018 г.
Образци от документацията за участие - публикувано на 16.04.2018 г.
ЕЕДОП – espd - публикувано на 16.04.2018 г.

Инвестиционен проект на жилищна сграда с адрес ул. „Хубавка” 5
Приложение 1 - публикувано на 16.04.2018 г.
Приложение 2 - публикувано на 16.04.2018 г.

Инвестиционен проект на жилищна сграда с адрес жк. Яворов, бл. 54
Приложение 1 - публикувано на 16.04.2018 г.
Приложение 2 - публикувано на 16.04.2018 г.

Разяснение № 1 на Възложителя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП № Към РСЛ18-ДИ05-66-/10/ .../изтегли/ - публикувано на 04.05.2018 г.

Прочети още: ...

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община район „Слатина” във връзка с НПЕЕМЖС по две обособени позиции:
- Обособена позиция №1 – „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”, ул. „Мъдрен”, бл. 27
- Обособена позиция №2 – „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина” бл. 54

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2017-0001

Решение за откриване на процедура - ../изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Покана до фирма „Софинвест” ЕООД по обособена позиция 1 ../изтегли/ , публикувано на 14.07.2017 г.
Покана до фирма „Технико-икономически анализ и проектиране” ЕООД по обособена позиция 2 ../изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Образци .../изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Протокол на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-284/21.07.2017 г. на кмета на район „Слатина”.../изтегли/ - публикувано на 21.07.2017 г.
Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, във връзка с чл. 67 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията.../изтегли/-публикувано на 21.07.2017 г.
Решение № РСЛ17-РД09-285/21.07.2017 г. за избор на изпълнители.../изтегли/-публикувано на 21.07.2017 г.
Договор по ОП 1 ..../изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.
Договор по ОП 2 ..../изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.
Обявление за възложена поръчка ..../изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Слатина", във връзка с "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2016-0001

Решение за откриване на процедура - изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Обявление за поръчка - изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Документация за участие - изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Образци на документация за участие - изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Прочети още: ...

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и обзавеждане на обект: „Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ, кв. 60, м. Хр. Смирненски – Слатина”, район „Слатина”, гр. София”

Изпълнение на договор .../изтегли/ публикувано на 10.02.2016 г.

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ЕДРО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "СЛАТИНА" РЕГ №1/2015 г

Прочети още: ...

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на район „Слатина”

Прочети още: ...

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на район „Слатина”

Прочети още: ...

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на обучение „Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район „Слатина” за работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда” по проект Администрацията и гражданите – една цел” - регистрационен №4/2014 г.

Прочети още: ...

1

Europe, Sofia
Partly Cloudy

17°C

Sofyia

Partly Cloudy

Humidity: 82%

Wind: 6.44 km/h

  • 17 Jul 2018

    Scattered Thunderstorms 26°C 16°C

  • 18 Jul 2018

    Rain 23°C 17°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06