Открити процедури

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община район „Слатина” във връзка с НПЕЕМЖС по две обособени позиции:
- Обособена позиция №1 – „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”, ул. „Мъдрен”, бл. 27
- Обособена позиция №2 – „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина” бл. 54

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2017-0001

Решение за откриване на процедура - ../изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Покана до фирма „Софинвест” ЕООД по обособена позиция 1 ../изтегли/ , публикувано на 14.07.2017 г.
Покана до фирма „Технико-икономически анализ и проектиране” ЕООД по обособена позиция 2 ../изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Образци .../изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Протокол на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-284/21.07.2017 г. на кмета на район „Слатина”.../изтегли/ - публикувано на 21.07.2017 г.
Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, във връзка с чл. 67 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията.../изтегли/-публикувано на 21.07.2017 г.
Решение № РСЛ17-РД09-285/21.07.2017 г. за избор на изпълнители.../изтегли/-публикувано на 21.07.2017 г.
Договор по ОП 1 ..../изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.
Договор по ОП 2 ..../изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.
Обявление за възложена поръчка ..../изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Слатина", във връзка с "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2016-0001

Решение за откриване на процедура - изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Обявление за поръчка - изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Документация за участие - изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.
Образци на документация за участие - изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Прочети още: ...

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и обзавеждане на обект: „Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ, кв. 60, м. Хр. Смирненски – Слатина”, район „Слатина”, гр. София”

Изпълнение на договор .../изтегли/ публикувано на 10.02.2016 г.

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ЕДРО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "СЛАТИНА" РЕГ №1/2015 г

Прочети още: ...

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на район „Слатина”

Прочети още: ...

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на район „Слатина”

Прочети още: ...

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на обучение „Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район „Слатина” за работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда” по проект Администрацията и гражданите – една цел” - регистрационен №4/2014 г.

Прочети още: ...

Информация и публичност

 

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект  „Администрацията и гражданите-една цел” – регистрационен №3/2014 г.

Прочети още: ...

Организиране и провеждане на семинари
Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари за служителите от администрацията на СО – район „Слатина” – регистрационен №2/2014 г.

Прочети още: ...

1

Europe, Sofia
Cloudy

3°C

Sofyia

Cloudy

Humidity: 74%

Wind: 35.40 km/h

  • 20 Feb 2018

    Cloudy 5°C 1°C

  • 21 Feb 2018

    Cloudy 6°C 2°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06