Untitled

С ГРИЖА КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА И ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА «ЛИЧЕН АСИСТЕНТ» и «ДОМАШЕН ПОМОЩНИК»

Поредна супервизия по проект «Център за интегрирани грижи» се проведе на 07.06.2017 г. /сряда/ в залата на СО район «Слатина». Специалисти и предоставящи услугите «Личен асистент» и «Домашен помощник» споделиха своя опит, размениха подкрепящи идеи в предоставянето на услугите. Добри практики бяха предоставени за коментар и обсъждане.

Прочети още: ...

Untitled

Пета национална конференция с международно участие
„Здравните грижи – наука и технологии”
23-24 март 2017 год. в гр. Плевен

За пета поредна година Медицински университет – Плевен е домакин на научна конференция за специалистите по здравни грижи. В тазгодишната сесия взеха участие международни лектори от гр. Виена, Австрия и представиха на аудиторията начините и възможностите за професионална реализация на здравните специалисти, както и всички възможни варианти за грижа към пациентите. Бяха изнесени и много други интересни научни разработки, касаещи здравето и грижите за населението.

Прочети още: ...

Обучение на тема

„Бърнаут синдром и начините за преодоляването му“

На 16 март 2017 год. в „Център за интегрирани грижи“ към Столична община, район „Слатина“ се проведе обучение на личните асистенти, сключили договор за почасово обгрижване на потребители по програмата „Независим живот“. Обучението беше на тема: „Бърнаут синдром и начините за преодоляването му“ и беше проведено от психолога на Центъра г-жа Десислава Бенева – Тодорова в изпълнение на Дейност 4 „Обучение на персонала“ по проект BG05M9OP001-2.002-0230. На мероприятието присъстваха 12 лични асистенти, на които им бе издаден сертификат за успешно преминаване на обучението.

Прочети още: ...

Обучение в Центъра за интегрирани грижи

През месец декември 2016 година се проведе регулярно обучение на персонала на „Центъра за интегрирани грижи“ към Столична община, район „Слатина“ по проект BG05M90P001-2.002-0230-C001. Обучението се проведе от Десислава Бенева – Тодорова, клиничен психолог към Центъра за интегрирани грижи и беше на тема: „Бърнауд синдром и начините за преодоляването му“. На обучението присъстваха Христина Братанова – управител на Центъра и Ваня Петкова – здравен асистент по проекта.

Прочети още: ...

Поредна инициатива на специалистите от „Център за интегрирани грижи”
район „Слатина”

От пет месеца в район „Слатина” функционира „Център за интегрирани грижи” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Предоставят се набор от социални услуги, включително здравна и психологическа, чрез консултации и директна подкрепа на потребителите, включени в проекта, техните семейства, както и всички, които имат нужда от такава.

Прочети още: ...

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК.../изтегли/

Заявление.../изтегли/
Декларация лични данни.../изтегли/
Декларация за съдимост и здравословно състояние.../изтегли/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК.../изтегли/

Заявление.../изтегли/
Декларация лични данни.../изтегли/
Декларация за съдимост и здравословно състояние.../изтегли/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ГРИЖИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ..../изтегли /
Заявление .../изтегли/
Декларация лични данни.../изтегли /
Декларация съдимост и здравословно състояние.../изтегли/

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ..../изтегли/

СПИСЪК ПОТРЕБИТЕЛИ ..../изтегли/

Europe, Sofia
Mostly Cloudy

30°C

Sofyia

Mostly Cloudy

Humidity: 36%

Wind: 17.70 km/h

  • 16 Aug 2017

    Partly Cloudy 30°C 16°C

  • 17 Aug 2017

    Mostly Sunny 30°C 17°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06