17 sep

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ със заповед № РД-18-138/24.07.2017г., обнародвана в ДВ бр. № 68/22.08.2017г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри / КККР / за район „Слатина”- СО.
Съгласно §4, т. 4, ал. 4 на Преходни и заключителни разпоредби на ЗКИР: „След одобряване на КККР дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратява”.
Скици за недвижими имоти ще се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на адрес: ул. „Мусала” № 1, или на изнесените работни места на адрес: ул. „Сердика” № 5 -партер и ул. „Кракра” № 3.

СО РАЙОН „СЛАТИНА”

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През периода 04.07-15.07.2017 г. ще бъде изпълняван участъка от бул. „Шипченски проход” от ул. „Иван Димитров-Куклата” /трамвайно ухо „Гео Милев”/ до бул. „Асен Йорданов” – ляво платно. Движението ще се осъществява двупосочно в дясното платно. Ремонтът на етапа е с продължителност от 12 дни.
След приключване на ремонтните дейности в лявото платно, движението ще бъде прехвърлено в него и ще започне рехабилитацията на дясното платно за движение – от 16.07.2017 г.

Цялостно участъка ще бъде готов за 24 дни.

СО район „Слатина”

Pozdravitelen adres

1

Europe, Sofia
Cloudy

3°C

Sofyia

Cloudy

Humidity: 74%

Wind: 35.40 km/h

  • 20 Feb 2018

    Cloudy 5°C 1°C

  • 21 Feb 2018

    Cloudy 6°C 2°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06