Проектът на Актуализирана програма за управление качеството на атмосферния въздух до 2020г. и План за действие, са на разположение на следния електронен адрес:
http://www.sofia.bg/smet/project_program_kav_sofia_2015-2020.pdf
В следващите 30 дни, всички заинтересовани граждани и организации, които имат забележки, коментари или предложения по текста на документа, биха могли да ги представят писмено, чрез:
- Деловодството на Столична община (ул. Московска №33);
- Контактен център на Столична община ( http://call.sofia.bg );
- Деловодството на районна администрация по местоживеене;
- Електронната поща на райнонната администрация по местоживеене;
- Деловодството на кметсвтото по местоживеене;
- Електронната поща на кметството по местоживеене.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че  на новоизградените светофарни уредби с допълнителни светофари за пешеходци е поставен бутон за управление на пропускателната им способност , с цел подобряване организацията на движението, намаляване броя на ПТП и повишаване безопасността на гражданите. С този бутон можете да управлявате светофара за пешеходци по Ваше желание.

СО район „Слатина”

 

Уважаеми жители на СО-район „Слатина”, 

Напомняме Ви, че съгласно „Наредба на Столичен общински съвет за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община”

чл.67

(1) Всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат имоти или части от тях са длъжни да:

1. Опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както и в определените прилежащи площи по чл.62, т.2 от Наредбата;

2. Почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите до сградите;

(2) В сградите с режим на етажна собственост, за изпълнението на задълженията по ал.1, отговорност носят техните редовно избрани представители (управители, председатели).

За нарушения по тази наредба, на физическите лица се налага административно наказание глоба, а на юридическите лица или на едноличните търговци - имуществена санкция.

Временна промяна на движението по бул. „Шипченски проход”

Като част от Инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2016г. от 29 ноември 2016г.започва реконструкцията на стратегически водопровод ф500мм стомана по бул. „Шипченски проход“ в участъка от ул. „Иван Димитров-Куклата“ до бул. „Асен Йорданов“- СО район Слатина.
Строителството ще се изпълнява в периода ноември 2016г.- февруари 2017г. Проектът предвижда подмяната на стар амортизиран стоманен водопровод с нов чугунен водопровод с диаметър ф500мм и дължина 480м по бул. „Шипченски проход“ в посочения обхват.

Прочети още: ...

1

Europe, Sofia
Partly Cloudy

17°C

Sofyia

Partly Cloudy

Humidity: 82%

Wind: 6.44 km/h

  • 17 Jul 2018

    Scattered Thunderstorms 26°C 16°C

  • 18 Jul 2018

    Rain 23°C 17°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06