С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО УПРАВИТЕЛЯ / ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
ГР. СОФИЯ, СО - РАЙОН „СЛАТИНА”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

                      Съгласно, чл.23 (1), т. 9 от Закона за управление на етажната собственост, Ви моля в срок до 10. 04. 2017 г. да ни предоставите информация за броя отглеждани кучета в сградите, управлявани от Вас и данни за собствениците им /имена на собственик/ ползвател на жилището, адрес и брой кучета/.

                                                                                                                                                                                                    СО район „Слатина”

Проектът на Актуализирана програма за управление качеството на атмосферния въздух до 2020г. и План за действие, са на разположение на следния електронен адрес:
http://www.sofia.bg/smet/project_program_kav_sofia_2015-2020.pdf
В следващите 30 дни, всички заинтересовани граждани и организации, които имат забележки, коментари или предложения по текста на документа, биха могли да ги представят писмено, чрез:
- Деловодството на Столична община (ул. Московска №33);
- Контактен център на Столична община ( http://call.sofia.bg );
- Деловодството на районна администрация по местоживеене;
- Електронната поща на райнонната администрация по местоживеене;
- Деловодството на кметсвтото по местоживеене;
- Електронната поща на кметството по местоживеене.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че  на новоизградените светофарни уредби с допълнителни светофари за пешеходци е поставен бутон за управление на пропускателната им способност , с цел подобряване организацията на движението, намаляване броя на ПТП и повишаване безопасността на гражданите. С този бутон можете да управлявате светофара за пешеходци по Ваше желание.

СО район „Слатина”

 

Уважаеми жители на СО-район „Слатина”, 

Напомняме Ви, че съгласно „Наредба на Столичен общински съвет за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община”

чл.67

(1) Всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат имоти или части от тях са длъжни да:

1. Опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както и в определените прилежащи площи по чл.62, т.2 от Наредбата;

2. Почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите до сградите;

(2) В сградите с режим на етажна собственост, за изпълнението на задълженията по ал.1, отговорност носят техните редовно избрани представители (управители, председатели).

За нарушения по тази наредба, на физическите лица се налага административно наказание глоба, а на юридическите лица или на едноличните търговци - имуществена санкция.

1

Europe, Sofia
Cloudy

3°C

Sofyia

Cloudy

Humidity: 74%

Wind: 35.40 km/h

  • 20 Feb 2018

    Cloudy 5°C 1°C

  • 21 Feb 2018

    Cloudy 6°C 2°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06