С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО УПРАВИТЕЛЯ / ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
ГР. СОФИЯ, СО - РАЙОН „СЛАТИНА”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

                      Съгласно, чл.23 (1), т. 9 от Закона за управление на етажната собственост, Ви моля в срок до 10. 04. 2017 г. да ни предоставите информация за броя отглеждани кучета в сградите, управлявани от Вас и данни за собствениците им /имена на собственик/ ползвател на жилището, адрес и брой кучета/.

                                                                                                                                                                                                    СО район „Слатина”

Проектът на Актуализирана програма за управление качеството на атмосферния въздух до 2020г. и План за действие, са на разположение на следния електронен адрес:
http://www.sofia.bg/smet/project_program_kav_sofia_2015-2020.pdf
В следващите 30 дни, всички заинтересовани граждани и организации, които имат забележки, коментари или предложения по текста на документа, биха могли да ги представят писмено, чрез:
- Деловодството на Столична община (ул. Московска №33);
- Контактен център на Столична община ( http://call.sofia.bg );
- Деловодството на районна администрация по местоживеене;
- Електронната поща на райнонната администрация по местоживеене;
- Деловодството на кметсвтото по местоживеене;
- Електронната поща на кметството по местоживеене.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че  на новоизградените светофарни уредби с допълнителни светофари за пешеходци е поставен бутон за управление на пропускателната им способност , с цел подобряване организацията на движението, намаляване броя на ПТП и повишаване безопасността на гражданите. С този бутон можете да управлявате светофара за пешеходци по Ваше желание.

СО район „Слатина”

 

Europe, Sofia
Partly Cloudy

15°C

Sofyia

Partly Cloudy

Humidity: 64%

Wind: 6.44 km/h

  • 20 Oct 2017

    Partly Cloudy 25°C 6°C

  • 21 Oct 2017

    Mostly Sunny 23°C 8°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06