НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

КОНСУЛТАЦИИ ЕКСПЕРТИ РАЙОН „СЛАТИНА”

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ДО 12 ЧАСА

ТЕЛЕФОНИ: 02/870 50 14, 02/871 80 15, 02/873 14 68

КОНСУЛТАЦИИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 10 ДО 12 ЧАСА И ВТОРНИК ОТ 15 ДО 17 ЧАСА

                        ПОДАДЕНИ ДО МОМЕНТА:

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ –11БРОЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ – 4 БРОЯ

View the embedded image gallery online at:
http://www.so-slatina.org/#sigProId2ccfc277d9
На 12 февруари в зала „Универсиада”   се проведе поредната  среща с представители на  етажната собственост в СО район „Слатина”.
Целта на срещата бе заинтересованите граждани  да  получат отговори на въпроси, свързани с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

По покана на кмета на района Наталия Стоянова на срещата присъстваха народните представители  Делян Добрев и Георг Георгиев, общинските съветници Живка Новкова, Нина Чанева и Андрей Иванов и експерт Цвета Наньова.
Интерес бе проявен от близо двеста  домоуправители и жители на района.
Темата предизвика широка дискусия.
Бяха дадени разяснения  по всички поставени казуси.

Кметът на СО район „Слатина” – Наталия Стоянова благодари на гражданите за проявената активност и  отново напомни, че ежедневно могат да разчитат на съдействие от експертите в СО район „Слатина”.  
Поради големият интерес  обсъждането продължи и  след официалното приключване на срещата.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – УТВЪРДЕНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

 

00_Методически указания_27012015…/изтегли/
01_Покана за свикване на ОС учредяване на СС…/изтегли/
02_Протокол от залепване на поканата учредяване на СС…/изтегли/
03_Протокол от ОС за учредяване на СС…/изтегли/
04_Споразумение за създаване на СС…/изтегли/
05_Заявление за интерес и финансова помощ…/изтегли/
06_Справка за ССО…/изтегли/
07_Покана за свикване на ОС на СС…/изтегли/
08_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС…/изтегли/
09_Протокол от ОС на СС…/изтегли/
12_Декларация – нечлен на СС…/изтегли/
13_КЛ областен управител…/изтегли/
14_Схема минимални помощи…/изтегли/
10_1_Договор СС-община_27012015…/изтегли/
10_1_Приложение 1 договор община СС…/изтегли/
10_2_Приложение 2 договор община СС de min…/изтегли/
Договор за целево финансиране …/изтегли/
Приложение 1 – към Договор за целево финансиране…/изтегли/
Приложение 2 – към Договор за целево финансиране…/изтегли/
Приложение 3 – към Договор за целево финансиране…/изтегли/
Кратки указания…/изтегли/

Телефони, лица и приемно време за разяснение по:
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.../изтегли/