ПОКАНА
ЗА ПРЕСТАВЯНЕ НА ОФЕРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БР. КОПИРНА МАШИНА ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „СЛАТИНА”..../изтегли/

 СЪОБЩЕНИЕ!


СО-Район "Слатина" уведомява уважаемите граждани, че на 15.11.2013 г. от 9.00 до 11.00 ч. във фронт офиса на районната администрация ще бъде проведена първата мобилна приемна от страна на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ" ЕАД, на която са добре дошли всички потребители.                           На гражданите ще бъде предоставена коректна и актуална информация за услугата "Централизирано топлоснабдяване", както и ще бъдат представени нови програми за лоялни клиенти.
"ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД ще провежда всеки петък от 9.00 до 11.00 ч. мобилни приемни в районна администрация "Слатина" в услуга на гражданите, като ги уверява, че през предстоящия отоплителен сезон те ще получават качествено и надеждно топлоподаване в домовете си.
Заповядайте!

 

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ


СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД No СО-РД-09-727 / 16.08.2013 г. НА КМЕТА НА СО ЗА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ОТНОСНО НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА, СЛАМА И СУХА ТРЕВА ПО КРАЙПЪТНИ УЧАСТЪЦИ И ДРУГИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН "СЛАТИНА"

СПОДЕЛИ СОФИЯ

Географско и административно местоположение и граници на район "Слатина"

 

 

Район „Слатина”е разположен в източната част на Столицата на площ от 1325,2 х.а., което представлява 6.69 % от територията на Столична община. Районът граничи:

 - на изток с район „Искър”;
 - на запад с районите „Средец” и „Оборище”;
 - на север с районите „Подуяне” и „Кремиковци”;
 - на юг с районите „Изгрев”и „Младост”.

По градоустройствени съображения в район „Слатина” са установени следните функционално-структурни единици, обособени в жилищни квартали и жилищни комплекси:

- к.в. „Редута”- ограничен от ул. Боян Магесник, ул. Околчица, ул. Румен войвода, ул. Калиманци, ул. Стоил войвода, ул. Попова шапка и бул. Ситняково;
- ж.к.”Гео Милев”- ограничен от бул. Цариградско шосе, ул. Христо Чернопеев, ул. Коста Лулчев, парк Гео Милев, ул. Калиманци, ул. Попова шапка, бул. Ситняково, ул. Михай Еминеску, бул. Шипченски проход и ж.к. Яворов;
- ж.к. „Яворов”- ограничен от бул. Цариградско шосе, район на зала Универсиада, бул. Шипченски проход и ул. Михай Еминеску;
- ж.к. „Хр. Смирненски” – ограничен от ул. Боян Магесник, ул. Кривина, ул. Асен Йорданов, ул Коста Лулчев, парк Гео Милев, ул. Румен войвода и ул Околчица;
- кв. „Христо Ботев”-ограничен от ул. Летоструй, ул. Стоян Попов, ул. Слатинска река, ж.п. линията и територията на летищен комплекс София.

продължава