ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА ПРОЦЕДУРА НА ПРОГРАМА “ЗЕЛЕНА СОФИЯ” 2014 г.

 

Уважаеми граждани, открива се втора процедура за участие по

Програма “Зелена София” 2014 г.

Имате възможност да вземете участие и да облагородите зелените площи около блокове си с предоставени материали: градински инструменти, паркова мебел, цветя, дървесна и храстова растителност, материали за ремонт, декоративни камъни.

Краен срок за подаване на документи: 17:00 часа на 20.08.2014 г.

 

                                                                                      За повече информация... тук