Телефони, лица и приемно време за разяснение по:
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.../изтегли/

Във връзка с предстоящото стартиране на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ със 100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради,

Ви обръщаме внимание, че публикуваните Методически указания на сайта на МРРБ и СО - р- н „Слатина” са ПРОЕКТНИ.

Окончателният вариант на Методическите указания ще бъде публикуван след приемане на заседание на  МС на 28.01.2015 г.

Както е разяснено в предварителната информация по НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА, документите за кандидатстване ще се изготвят от упълномощените представители на създадените сдружения на собствениците за целите ЕДИНСТВЕНО и САМО на тази програма, след публикуване на приетите от МС  Методически указания.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

1.Методически указания...../Изтегли/

2.Покана за свикване на ОС учредване на СС...../Изтегли/

3.Протокол от залепване на поканата учредване на СС...../Изтегли/

4.Протокол от ОС за учредяване на СС...../Изтегли/

5.Споразумение за създаване на СС...../Изтегли/

6.Заявление за интерес и финансова помощ...../Изтегли/

7.Справка за ССО...../Изтегли/

8.Покана за свикване на ОС на СС...../Изтегли/

9.Протокол от залепване на поканата за ОС на СС...../Изтегли/

10.Протокол от ОС на СС...../Изтегли/

11.Договор СС-община...../Изтегли/