УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН „СЛАТИНА”,

КАНИМ ВИ НА 28.04.2015 Г. /ВТОРНИК/  ОТ 18Ч. И 30 МИН. В ЗАЛА „ИЗТОК” НА ЗАЛА „УНИВЕРСИАДА”,КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЗЗД АРГУС-СЪРВЕЙ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА”.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ГР. СОФИЯ – 2015г.
ІІ-РИ ЕТАП ПОД НАДСЛОВ: „ЗА ЕДНО ПО-ЧИСТО ЛЯТО” от 16.05. до 22.05.2015г.
       УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „СЛАТИНА”,

 От 16 май до 22 май ще се проведе ІІ-ри етап на традиционното пролетно почистване на гр.София под наслов „За едно по-чисто лято”.
Каним Ви, да се включите в кампанията като почистите прилежащите територии на жилищните сгради, детските площадки и зелените площи в междублоковите пространства.
Чували ще се предоставят от Столичен инспекторат на адрес жк. Христо Смирненски, бл.47.
Напомняме, че премахване и кастрене на декоративна растителност се извършва след издадено разрешение от Дирекция „Зелена система” на Столична община.
На 25.04.2015г. районна администрация „Слатина” ще се включи в кампанията като почисти терена между ул.”Кочани” и Парк „Гео Милев”.
Надяваме се да успеем заедно да направим района си по-чист и приветлив,

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

Broshura Slatina Kadastur A3

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

КОНСУЛТАЦИИ ЕКСПЕРТИ РАЙОН „СЛАТИНА”

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ДО 12 ЧАСА

ТЕЛЕФОНИ: 02/870 50 14, 02/871 80 15, 02/873 14 68

КОНСУЛТАЦИИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 10 ДО 12 ЧАСА И ВТОРНИК ОТ 15 ДО 17 ЧАСА             

              ПОДАДЕНИ ДО МОМЕНТА:

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ –14 БРОЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ –7 БРОЯ

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА – 2 БРОЯ