Изменени Методически указания_април 2015

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение 6_Справка за ССО

Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 9_Протокол от ОС на СС

Приложение 10_Договор СС-община

Приложение 11_Договор за целево финансиране

Приложение 12_Декларация - нечлен на СС

Приложение 13_КЛ областен управител

Приложение 14_Схема_минимални помощии

Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА “ЗЕЛЕНА СОФИЯ” 2015 г.
Уважаеми граждани, открива се процедура за участие по
Програма “Зелена София” 2015 г.

Имате възможност да вземете участие и да облагородите зелените площи около блоковете си с предоставени материали: градински инструменти, паркова мебел – пейки, кашпи, цветя, дървесна и храстова растителност, материали за ремонт, декоративни камъни.
За повече информация и изтегляне на документите за кандидатстване: http://www.sofia.bg/tu1.asp?intlink=79
Краен срок за подаване на документи: 17:00 часа на 01.06.2015 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

КОНСУЛТАЦИИ  ЕКСПЕРТИ  РАЙОН „СЛАТИНА”
ПРИЕМНО ВРЕМЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ДО 12 ЧАСА
ТЕЛЕФОНИ: 02/870 50 14, 02/871 80 15, 02/873 14 68
КОНСУЛТАЦИИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ
ПРИЕМНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 10 ДО 12 ЧАСА И ВТОРНИК ОТ 15 ДО 17 ЧАСА    


ПОДАДЕНИ ДО МОМЕНТА:

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ –15 БРОЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ –10  БРОЯ
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА – 2 БРОЯ

ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ НА РАЙОН „СЛАТИНА”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

График…/изтегли/